"/>
صفحه اول نسخه موبایل RSS 2.0
در صورت بروز مشکل در هنگام دانلود، فایل مورد نظر را از طریق ایمیل درخواست نمایید

کنوانسیون جهانی حقوق کودک - ماده 23


کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهنا یا جسما دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید،‌ رشد یافته و از یک زندگی آبرومند برخوردار شود


به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: شنبه 5 شهریور 1390. ساعت: 10:15 ق.ظ

دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهد کودک


" دانلود "


http://www.woodburysch.com/staff/userfiles/cmclaughlin/image/Kindergarten-Kids.jpg

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: یکشنبه 24 مرداد 1389. ساعت: 09:42 ق.ظ

سند نهایی توانبخشی مبتنی بر جامعه 2004


(تهیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی کار و یونسکو)


" CBR "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: شنبه 15 خرداد 1389. ساعت: 08:06 ب.ظ

ضوابط تاسیس مرکزارتوز پروتز، برای دوستانی که قصد تاسیس مرکز با ضوابط و معیارهای قانونی را دارند


ضوابط تاسیس مراکز ارتوز پروتز "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: یکشنبه 23 فروردین 1388. ساعت: 04:37 ب.ظ

"قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها برای معلولین"


(مصوب بیستم دسامبر 1993 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد)


" قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها برای معلولین "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: یکشنبه 4 اسفند 1387. ساعت: 05:11 ب.ظ

"کنوانسیون حقوق کودک"


(مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد)


" کنوانسیون حقوق کودک "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: سه‌شنبه 15 بهمن 1387. ساعت: 08:17 ق.ظ

"کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت"


( مصوب سیزدهم دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد)


" کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: شنبه 12 بهمن 1387. ساعت: 10:03 ق.ظ

دستورالعمل "تشکیل و فعالیت شورای توانبخشی محلی (CBR)"


CBR "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: دوشنبه 7 بهمن 1387. ساعت: 04:01 ب.ظ

 
مدیریت توانبخشی، پلی برای رسیدن
وحید راشدی